ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટ, અમદાવાદ

સંપાદકમંડળ :

પ્રમુખ સંપાદક : ડૉ. ધીરુભાઈ ઠાકર

એમ.એ., પીએચ.ડી.
પૂર્વ આચાર્ય, આર્ટસ કૉલેજ, મોડાસા
  વિભાગ : વિજ્ઞાન (શુદ્ધ અને પ્રયુક્ત)
 • ડૉ. જશવંતભાઈ તલાટી
 • એમ.એસસી., પીએચ.ડી.
  પૂર્વ આચાર્ય, આર્ટસ, સાયન્સ ઍન્ડ કૉમર્સ કૉલેજ, પિલવાઈ
  (વિભાગીય સંપાદક)
 • ડૉ. શિલીન નં. શુક્લ
 • એમ.ડી.
  પ્રાધ્યાપક, મેડિસિન વિભાગ, માનાર્હ નાયબ નિયામક, ગુજરાત કૅન્સર ઍન્ડ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, અમદાવાદ
 • પ્રા. ગિરીશભાઈ પંડ્યા
 • એમ.એસસી.
  પૂર્વ પ્રાધ્યાપક અને અધ્યક્ષ, ભૂસ્તરશાસ્ત્ર વિભાગ, એમ.જી. સાયન્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, અમદાવાદ
 • પ્રા. પ્રહલાદ પટેલ
 • એમ.એસસી.
  પૂર્વ પ્રાધ્યાપક અને અધ્યક્ષ, ભૌતિકશાસ્ત્ર વિભાગ, એમ.જી. સાયન્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, અમદાવાદ
 • ડૉ. વિહારી છાયા
 • એમ.એસસી., પીએચ.ડી.
  પૂર્વ પ્રાધ્યાપક, ભૌતિકશાસ્ત્ર વિભાગ, સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી, રાજકોટ
 • ડૉ. પ્રહલાદભાઈ પટેલ
 • એમ.એસસી; પીએચ.ડી.
  પૂર્વ રીડર, રસાયણશાસ્ત્ર વિભાગ, ગુજરાત યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ
 • ડૉ. અરુણભાઈ વૈદ્ય
 • એમ.એસસી., પીએચ.ડી.
  પૂર્વ પ્રાધ્યાપક, ગણિતશાસ્ત્ર વિભાગ, ગુજરાત યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ
 • પ્રા. બળદેવભાઈ પટેલ
 • એમ.એસસી., એમ. ફિલ્.
  પૂર્વ પ્રાધ્યાપક અને અધ્યક્ષ, વનસ્પતિશાસ્ત્ર વિભાગ, સર પી.ટી. સાયન્સ કૉલેજ, મોડાસા
 • પ્રા. રામચંદ્ર ગુપ્તે
 • એમ.એસસી.
  પૂર્વ પ્રાધ્યાપક, પ્રાણીશાસ્ત્ર વિભાગ, ગુજરાત આર્ટસ ઍન્ડ સાયન્સ કૉલેજ, અમદાવાદ
  વિભાગ : માનવવિદ્યાઓ
 • ડૉ. ચંદ્રકાન્ત શેઠ
 • એમ.એ., પીએચ.ડી.
  પૂર્વ પ્રાધ્યાપક અને અધ્યક્ષ, ગુજરાતી વિભાગ, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ
  (વિભાગીય સંપાદક)
 • ડૉ. દશરથલાલ વેદિયા
 • એમ.એ., પીએચ.ડી.
  પૂર્વ પ્રાધ્યાપક અને અધ્યક્ષ, સંસ્કૃત વિભાગ, હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટી, પાટણ
 • ડૉ. કુમારપાળ દેસાઈ
 • એમ.એ., પીએચ.ડી.
  પૂર્વ નિયામક, ભાષાસાહિત્યભવન; પૂર્વ ડીન, વિનયન વિદ્યાશાખા, ગુજરાત યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ
 • ડૉ. પ્રીતિ શાહ
 • એમ.એ., પીએચ.ડી., ડિપ્લોમા ઇન જર્નાલિઝમ
  ગુજરાતીનાં પ્રાધ્યાપિકા અને અધ્યક્ષ, એમ.પી. આર્ટ્ સ ઍન્ડ કૉમર્સ કૉલેજ, અમદાવાદ.
 • શ્રી રજનીભાઈ વ્યાસ
 • ડી.સી.એ., બી.એ.
  ચિત્રકાર અને મૂર્તિઓના સંપાદક, અમદાવાદ.
 • ડૉ. નલિની દેસાઈ
 • એમ.એ., પીએચ.ડી.
  ગુજરાતીનાં વ્યાખ્યાતા, શ્રી હ. કા. આર્ટસ કૉલેજ, અમદાવાદ
 • ડૉ. પ્રફુલ્લભાઈ રાવલ
 • એમ.એ., પીએચ.ડી.
  નિવૃત્ત આચાર્ય, સર્જન વિદ્યામંદિર - વિરમગામ
 • શ્રી. અમિતાભ મડિયા
 • એમ.એ. (કલાવિવેચન)
  ચિત્રકાર, અમદાવાદ
  વિભાગ : સમાજવિદ્યાઓ, વાણિજ્ય, ઉદ્યોગ અને વ્યવસ્થાપન
 • પ્રા. બાળકૃષ્ણ માધવરાવ મૂળે
 • એમ.એ, એલએલ.બી., સાહિત્યવિશારદ
  પૂર્વ આચાર્ય, એલ. ડી. આર્ટસ કૉલેજ, અમદાવાદ
  (વિભાગીય સંપાદક)
 • ડૉ. થોમસ પરમાર
 • એમ.એ., પીએચ.ડી.
  પૂર્વ પ્રાધ્યાપક, ભારતીય સંસ્કૃતિ વિભાગ, શ્રી હ. કા. આર્ટસ કૉલેજ, અમદાવાદ
 • પ્રા. રમેશ શાહ
 • એમ.એ.
  પૂર્વ પ્રાધ્યાપક અને અધ્યક્ષ, અર્થશાસ્ત્ર વિભાગ, શ્રી હ. કા. આર્ટસ કૉલેજ, અમદાવાદ
 • શ્રી જિગીષ દેરાસરી
 • બી.એ., એલએલ.બી., એમ.બી.આઇ.એમ. (લંડન), એમ.સી.આઇ.એમ. (લંડન)
  પૂર્વ જનરલ મૅનેજર(માર્કેટિંગ), જી. આઇ. આઇ. સી. લિ., અમદાવાદ
 • ડૉ. જયકુમાર શુક્લ
 • એમ.એ., પીએચ.ડી.
  પૂર્વ પ્રાધ્યાપક અને અધ્યક્ષ, ઇતિહાસ વિભાગ, શ્રી. હ. કા. આર્ટસ કૉલેજ, અમદાવાદ
 • પ્રા. નીતિન કોઠારી
 • એમ.એ.
  પૂર્વ પ્રાધ્યાપક, ભૂગોળ વિભાગ, શ્રી હ. કા. આર્ટસ કૉલેજ , અમદાવાદ
 • પ્રા. રક્ષા વ્યાસ
 • એમ.એ
  ; પૂર્વ પ્રાધ્યાપક અને અધ્યક્ષ, રાજ્યશાસ્ત્ર વિભાગ, એલ. ડી. આર્ટસ કૉલેજ, અમદાવાદ
  વિશ્વકોશ કાર્યાલયનાં સહાયક સહયોગીઓ
 • શ્રી હરીશભાઈ પટેલ
 •  
 • શ્રી કનુભાઈ શાહ
 •  
 • શ્રી મંજુલા શાહ
 •  
 • શ્રી કલ્પેશ પાટડિયા
 •  
 • શ્રી અલકા મહેતા
 •  
 • શ્રી ગીતા શુકલ
 •  
 • શ્રી રાજેન્‍દ્ર ભટ્ટ
 •  
 • શ્રી રાજલ મહેતા
 •  
 • શ્રી રસિકલાલ વૈષ્ણવ
 •  
 • શ્રી ગૌતમભાઈ ત્રિવેદી
 •  
 • શ્રી કૃપા દેથોલિયા
 •  
 • શ્રી અલ્પા શાહ
 •  
 • શ્રી હની શાહ
 •  
 • શ્રી વસિમ શેખ
 •  
 • શ્રી શૈલેશ શાહ
 • શ્રી મણિલાલ રાવલ
 •  
 • શ્રી નીતા પટેલ
 •  
 • શ્રી કિશોર પરમાર
 •