ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટ

સ્વાગત. વિશ્વકોશ એટલે વિદ્યા અને કલાના સુલભ મિલનનો પ્રયોગ.


આ પરોક્ષ જ્ઞાનશાળામાં, નાના-મોટા તમામ જિજ્ઞાસુઓને જ્ઞાનપિપાસા તૃપ્ત કરવા માટે કાયમનું આમંત્રણ છે.

મહાનુભાવોના મંતવ્યો :
નવીન:

 • લેખગુજરાતી
  વિશ્વકોશ

  ચલણી નોટ

  આધુનિક જમાનામાં વૈશ્વિક સ્તરે વ્યાપક રીતે અમલમાં આવેલું વિનિમયનું માધ્યમ. તે બિલ, કાગદી ચલણ અથવા નોટ સ્વરૂપમાં હોય છે. તે એક પરક્રામ્ય વટાઉ ખતપત્ર હોય છે. તે વચનચિઠ્ઠી (પ્રૉમિસરી નોટ) તરીકે પણ ઓળખાય છે. ...
 • અંક ૨૦૧૩
  વિશ્વવિહાર

  વૈશ્વિક માહિતીપ્રસારનો પ્રથમ પ્રયોગ

  વિશ્વવિહાર, ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ : ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટે ‘ગુજરાતી વિશ્વકોશ’નાં ૨૫ વૉલ્યુમ્સ માટે તથા ૬૦ જેટલા વિવિધ વિષયનાં પ્રકાશનો માટે એક સમૃદ્ધ અને ઉત્તમ સંદર્ભગ્રંથોનો સંગ્રહ તેના ગ્રંથાલયમાં વિકસાવેલ છે. બહુ ઓછી વ્યક્તિને જાણ હશે કે ગુજરાત વિશ્વકોશ ગ્રંથાલય પાસે લગભગ ૪૦૦૦ ઉપરાંત વિવિધ ...
 • કલાલલિતકલાકેન્દ્ર

  શ્રી ઝવેરચંદ મેઘાણીના લોકગીતોની પ્રસ્તુતિ

  ૩૧ ઑગસ્ટ ૨૦૧૩ના રોજ શ્રી ઝવેરચંદ મેઘાણીના લોકગીતોની પ્રસ્તુતિ લોકગાયક શ્રી અભેસિંહ રાઠોડે કરી હતી ...
 • જ્ઞાનવ્યાખ્યાનશ્રેણી

  ખગોળના મહારહસ્યો વિશે વક્તવ્ય

  ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટની શ્રી ભદ્રંકર વિદ્યાદીપક જ્ઞાન-વિજ્ઞાન વ્યાખ્યાન શ્રેણીના તા. 13 નવેમ્બર, બુધવારના વ્યાખ્યાનમાં ડૉ. પંકજ જોશીએ -ખગોળના મહારહસ્યો- વિશે વક્તવ્ય આપ્યું હતું ...
 • બાળવિશ્વકોશ

  ચક્રવાત

  ચક્રવાત : સ્થાનિક લંબની આસપાસ પૃથ્વીના ભ્રમણની દિશામાં ઘૂમતા પ્રબળ પવનો..